ظاهر الاستعمال هل یدلّ علی الحقیقة ام اعمّ منها و من المجاز
29 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله متن مبحث فوق از کتاب مفاتیح الاصول سیّد مجاهد مورد بحث و نقد قرار گرفته و در کلّ نظر سیّد مرتضی رحمه الله مورد تأیید قرار گرفته است.