مباحثی حول کتاب وصیّت در فقه
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اشتقاق لفظ وصیّت و انواع آن و فرق آن با هبة و مستحبّ یا واجب بودن آن بحث شده است.